Публікації

Зверніть увагу, що документи на цій сторінці захищені законом про авторське право.

Завантажуючи ці файли, ви погоджуєтеся використовувати усю інформацію та матеріали виключно для особистих некомерційних цілей – наукових досліджень, освітніх, навчальних тощо. А також зобов’язуєтесь при їх використані посилатися на джерело згідно норм чинного законодавства.

2013
Максименко С.Д., Пасічник І.Д. До питання методології когнітивної психології / С.Д. Максименко, І.Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип.24. – С. 3 – 6.
Пасічник І.Д. Мислення як предмет психології /  І.Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип.25. – С. 3 – 9.
Волошина В.А. «Иллюзия о знании» как концептуальная проблема при обучении. Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С.87-88.
Волошина В.А. Эффект знакомости в точности суждений метапамяти.  «Психология и педагогика в системе современного научного знания»: материалы IV междунар. науч.- практ. конф. (г. Донецк, 5-7 октября 2013 г.) / Научный журнал «Аспект» № 17 (Т.1). – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2013. – С.11-13.
Волошина В.А., Ткачук О. В. Локус контроля и репродуктивные возможности краткосрочной памяти. Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. Часть 2: материалы IV Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. – С.89-90.
Волошина В.О. Довгалюк Т.А. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнаванні / В.О. Волошина, Т.А. Довгалюк //  Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології»– Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.24. – С. 34-41.
Волошина В.О. Метапам’яттєві судження в структурі метапам’яті особистості: процесуальні особливості метапам’яттєвого моніторингу// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.25. – С. 24 – 27.
Сігінішина А.С. Сучасний стан вивчення метапізнання і метапам’яті закордоном та на вітчизняному науковому просторі// А.С. Сігінішина/ Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.25. – С. 126 – 131.
Волошина В.О., Дробата Т.А., Ткаченко М.В. Класична теорія АБС та асоціативна інтерференція: сучасний вимір досліджень процесів забування. Тенденції розвитку педагогіки та психологі в ХХІ столітті: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (6-7 грудня 2013р. м.Одеса). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2013. – С 5-8.

Волошина В.О. Асоціативна інтерференція у контексті класичної теорії АВС. // В.О.Волошина/ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2013. – Вип.1. – С. 11-13.

2012

Максименко С.Д., Пасічник І.Д. Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини /С.Д. Максименко, І.Д. Пасічник//Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 3 – 16.
Каламаж Р.В. Особистісні особливості студентів-юристів у контексті когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність / Р.В.Каламаж // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Том Х. – Вип.19. – С. 173 – 182.
Каламаж Р.В. Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях / Р.В.Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.
Волошина В.О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В. Метапамяттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / В.О. Волошина, Ф.У. Джонсон, Р.В.Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41. pdf
Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті в контексті метапізнання особистості / М. А. Попчук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 228 – 233.
Сігінішина А. С. Метакогнітивні судження як засіб моніторингу пам’яті / А.С.Сігінішина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 254 – 263.
Voloshyna V.O., Jönsson F. U. Do different metamemory judgments share the same underlying cognitive processes? / V.O. Voloshyna, F.U. Jönsson // The Fifth International Conference on Cognitive Science\Пятая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: Калининград, 18–24 июня 2012 г. – Калининград, 2012. – C. 188-189.
Довгалюк Т. "Metamemory perspectives of identification on haptic patterns naming" / Т. Довгалюк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 73 – 77.
Гордійчук О. "Accuracy and reliability of the -“tip-of-the-tongue” phenomenon in metamemory judgments and recallability of information" / О. Гордійчук // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VІІ Всеукраїнської наукової конференції. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 68 – 70.
Каламаж Р.В. Деякі аспекти розуміння літературного тексту у вимірі когнітивного стилю полезалежність/поленезалежність / Р.В. Каламаж // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 13-14.
Jönsson F. U., Kubik V. Is the testing effect dependent on an overt testing procedure? / F. U. Jönsson, V. Kubik // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 77-78.
Voloshyna V. O. Can people predict the effect of interference on their memory? / V.O. Voloshyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 79-81.
Hordiichuk О. V., Voloshyna V.O. FOK, JOL and TOT: distinguishing between the three types of metamemory judgments / О. V. Hordiichuk, V.O.Voloshyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 82-84.
Dovhalyuk T.А. Perspectives of metamemory studies in the process of haptic patterns identification and naming. / T.А. Dovhalyuk // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 87-89.
Sihinishyna A.S. Metacognitive judgments as a tool for memory monitoring / A.S.Sihinishyna // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 85-86.
Попчук М. А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті особистості / М.А.Попчук // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 90-91.

Login

Register| Forgot Password?

Upcoming events

no event

403 Forbidden

403 Forbidden


nginx/1.10.3

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/cognition/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/cognition/wp-includes/functions.php on line 3721